Ragn-Sells AS

Ragn‐Sells er et 100% familieeid miljø- og gjenvinningsselskap etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Vår kjernevirksomhet er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private. Av dette avfallet produserer vi sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet.

Ledige stillinger hos Ragn-Sells AS: