Nor Lines

Nor Lines er et transportselskap med en omfattende aktivitet i Norge og Nord-Europa. Selskapet tilbyr innlands logistikkløsninger som dekker hele Norge. Gjennom aktiviteter på vei, bane og sjø tilbyr vi ett bredt spekter av løsninger til det norske markedet. Vi har ett omfattende nettverk, representert gjennom 13 egne terminaler og over 40 faste agenter, en unik posisjon i det norske markedet.

Selskapet opererer 6 skip i faste linjer mellom havner i Nord-Europa/Baltikum og hele Norskekysten til og med Murmansk. Nor Lines opererer lastekapasiteten på Hurtigruten, som daglig anløper 34 norske havner. Vi driver også world-wide spedisjonsaktivitet. Til sammen skaper dette et unikt transportsystem, med engasjement innenfor stykkgods, industriskipninger og kjøle- og fryselast.

Selskapet har 170 ansatte og en omsetning over 1 mrd. Kr. Nor Lines eies av Samskip. Samskip er et globalt logistikkselskap som tilbyr transport og relaterte tjenester på land, sjø, jernbane og luft. Samskip et av de største transportselskapene i Europa.