Lavenergisystemer AS

Lavenergisystemer AS ble etablert i 2012. Selskapet tilbyr energieffektive produkter tilpasset moderne boliger.

Deres medarbeidere har mange års erfaring fra teknologi og byggteknikk, energirådgivning, energiberegninger m.m.   Selskapet representerer tyske Lunos på det norske markedet og opplever en sterkt økende etterspørsel etter sine produkter.