Empet AS

EMPET består i dag av 34 dyreklinikker og er en ledende tilbyder av veterinærtjenester med over 450 ansatte over store deler av landet. Historien vår starter i 2005 på Norges Veterinærhøgskole, der seks studievenner bestemmer seg for å starte en dyreklinikk sammen. Vårt ønske var og er fortsatt, å skape en hyggelig arbeidsplass og tilby veterinærtjenester av høy kvalitet i nærmiljøet. Alle gründerne jobber fortsatt i bedriften, og det har medført en stabil gruppe der alle er tro mot selskapets visjon; “vi styres av faglig ambisjon og fornøyde kunder.” Vi bruker mye ressurser pål å gi et bedre tilbud til våre kunder ved å investere i utdannelse for våre ansatte, i nytt utstyr og i moderne lokaler.