Elementsalg AS

Elementsalg AS er et nystartet selskap som skal levere forskalingselementer, vegg- og dekke- elementer, samt prefabrikkerte søyler, dragere, trapper og balkonger til råbygg i betong.

Våre kunder vil være firmaer som ønsker å bygge raskt og rasjonelt med elementer av høy kvalitet og ferdigstillelsesgrad.

Vi vil tilstrebe å levere norskproduserte elementer i et marked som defineres som østlandsområdet.

Vi har stor kapasitet i produksjon og foreløpig korte leveringstider.