ColliCare Logistics

ColliCare er en innovativ tilbyder av logistikktjenester innenfor sjøfrakt, veitransport, flyfrakt, tog frakt, tredjepartslogistikk, distribusjon og hjemlevering for netthandel. Vår årlige omsetning er 285 millioner euro. Vi er ca. 580 ansatte med hovedsete i Norge og egne kontorer i Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Italia, Tyrkia, Kina, India, Polen, Latvia, Litauen i tillegg til agentnettverk over store deler av verden.

ColliCares visjon er å forbedre våre kunders konkurransekraft gjennom innovative og integrerte logistikktjenester med høy kvalitet og fleksibilitet. Selskapet fokuserer på komplette tjenester i vareflyten, fra produsent til konsument.

Ledige stillinger hos ColliCare Logistics: