Bring Frigo

Bring Frigo AB er Nordens største logistikkaktør innenfor foodsegmentet. Som del av vår strategi for en større internasjonal satsing kommer vi nå styrke vår tilstedeværelse i Norge. Vi har allerede en fremgangsrik lagervirksomhet på Rud utenfor Oslo. Vårt mål er å levere komplette logistikkløsninger til våre kunder og derfor er det et naturlig neste steg for oss å forsterke distribusjonsvirksomheten i Norge, men også den internasjonale trafikken for import og eksport. Distribusjon av fisk til kontinentet vil muliggjøre import av matvarer til Norge fra Europa.