Alfa Laval Nordic

Kjernen i Alfa Lavals drift er basert på tre kjerneteknologier:

  • Varmeoverføring,
  • Separering
  • Væskebehandling.

Alle tre er av stor betydning for industrielle selskaper, og Alfa Laval har ledende verdensomspennende markedsposisjoner innenfor området teknisk ekspertise.

8 kundesegmenter

Alfa Lavals markedsorientering er blitt forsterket i løpet av de seneste årene gjennom opprettelsen av 8 kundesegmenter. For å fremme et klart kundefokus har disse segmentene blitt delt inn i 3 avdelinger:

  • Prosessteknologi
  • Marine & Diesel
  • Utstyr

som markedsfører og selger produktene til spesifikke kundegrupper.

100 land

Alfa Lavals produkter selges i omkring 100 land, og 50 av disse har sitt eget salgsapparat. Selskapet har 42 produksjonsenheter (15 i Europa, 8 i Asia, 4 i USA og 1 i Latin-Amerika), og 70 servicesentre.

Over 18 000 ansatte

Alfa Laval har i dag over 18 000 ansatte over hele verden. De fleste av disse ansatte er i Sverige, Danmark, India, USA og Frankrike.

132 år ung

Gustaf de Laval var et stort teknisk geni, og hans oppfinnelser inkluderer sentrifugalseparatoren og den første funksjonelle dampturbinen. I løpet av sin levetid registrerte han 92 patenter og startet 37 selskaper. I 1883 grunnla han og partneren Oscar Lamm Jr. selskapet AB Separator, forløperen til dagens Alfa Laval.

Kontinuerlig utvikling

Alfa Lavals operasjoner er basert på ledende globale posisjoner i tre nøkkelteknologier –

  • Varmeoverføring
  • Separering
  • Væskebehandling.

Kontinuerlig produktutvikling er nødvendig for å styrke konkurranseevnen. Ca. 2,5 % av samlet salg investeres årlig i forskning og utvikling, noe som fører til 35-40 produktlanseringer i året.