Konstruktør/Ingeniør Bygg VS Element

Etterspørselen etter produkter fra VS Element er stor. Selskapet ønsker derfor å styrke sin organisasjon med en konstruktør – ingeniør bygg. Kontakt Trond Larsen, mob 9130 2220, for mer info