Prosjektleder

Kaare Mortensen Buskerud er en ledende entreprenør innenfor anleggsbransjen. Vi har en sterk posisjon i markedet, og vi er kjent for vår kvalitet, pålitelighet og evne til å gjennomføre komplekse prosjekter. Nå søker vi en engasjert og dyktig Prosjektleder som kan styrke oss og bidra til videre utvikling og suksess.Selskapet styrker Buskerud avdelingen med Prosjektleder […]

Viken Sjøtjeneste AS

Viken Sjøtjeneste ble etablert i 2011 som et spesial-entreprenørselskap for arbeid i og nær sjø. Vi har utstyr som er tilpasset arbeidsområde, og ansatte som har den kompetansen kundene trenger. Vi leverer tjenester som mudring, peling, moringer, slep, undervannssprenging, legging av sjøkabel og transport. Vi leverer selvfølgelig brygger av alle typer. Stein, stål, betong, flytebrygger, […]

Kaare Mortensen AS

Selskapets historie starter i Larvik i 1990 da Kaare Mortensen etablerte eget firma sammen med sønnen Cato. Entreprenørbransjen var da inne i en bølgedal og det var hard kamp om jobbene. Dette bidro til at foretaket ble tuftet på nøktern, ydmyk og bevisst drift, egenskaper som har fulgt bedriften gjennom den gradvise veksten og utviklingen mot […]