Distriktssjef Elektro – Nord-Norge

Etterspørselen etter Plejds produkter er nå så stor at selskapet ønsker å ansette ytterligere en Distriktssjef i sitt team – til region Nord-Norge.