Gruvesjef – Sibelco Stjernøya

Sibelco søker nå en dyktig gruvesjef til sitt moderne anlegg på Stjernøy utenfor Alta. For ytterligere info kontakt Vetle Sørli – mobil 4827 5450

Elektrosjef – Sibelco Stjernøya

Sibelco søker faglig ansvarlig elektrosjef til lavespent- og høyspent installasjonene ved det moderne gruveanlegget på Stjernøya utenfor Alta.