Ledige stillinger

Sibelco ønsker å styrke organisasjonen med

Site Manager for sine to verk Spone og Fossbekk

Denne stillingen tilhører deres verk på Spone i Norge (omtrent 40 minutters kjøretur fra Hønefoss, 40 minutter til Drammen og mindre enn 1,5 time til Oslo) og med jevnlige besøk (minimum 1 uke i måneden) til vårt verk på Fossbekk (omtrent 30 minutter fra Kristiansand).

 • Spone er et lite, men moderne silika produksjonsanlegg med 10 ansatte, med planer om videre vekst.
 • Fossbekk er et effektivt prosess- og distribusjonsanlegg for kvarts/silika.

Stillingsbeskrivelse

Dette er en attraktiv stilling for en ambisiøs person som ønsker å utvikle seg innen Operations.

Site Manager organiserer, optimaliserer og jobber kontinuerlig for å forbedre den operative aktiviteten på det gjeldende anlegget i henhold til lokale reguleringer/bestemmelser, budsjett og Sibelco sine verdier og retningslinjer. Dette gjøres i samarbeid med representanter fra ulike felt, som for eksempel salg, HR og geologi og man må påse at alt gjøres på en sikker og bærekraftig måte.

Arbeidsoppgaver

I denne stillingen vil du ha ansvar for:

 • Administrere anleggets operasjonelle aktiviteter i samsvar med prinsippene for fremragende drift.
 • Være en effektiv leder for verkenes ansatte
 • Implementere de regionale KPI’er på anlegget
 • Produktutvikling og -optimalisering
 • Mineral management(kontroll av lab og produkter beregnet for mørtel- og betongproduksjon m.m.)
 • Nært samarbeid med salg/markedsavdelingen for å oppnå optimal massebalanse
 • Besørge at operasjonelle aktiviteter utføres i samsvar med budsjetterte driftskostnader og investeringer
 • Implementere, vedlikeholde og forbedre prosesser
 • HMS ved de gjeldende verk (med støtte fra HMS nasjonalt)

Kvalifikasjoner og erfaring

Vår høyeste prioritet er sikkerhet og vi søker deg som tenker som oss. Du må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig da engelsk er vårt konsernspråk. Hvis du er opptatt av sikker atferd og anerkjenner sikkerhetsprestasjoner, har tidligere ledererfaring fra et industrielt miljø (gruve-/tungindustri), og kjenner at ansvarsområdene nevnt ovenfor kan være et steg i riktig retning for din karriere, så ser vi frem til å høre fra deg!

Hvis du har spørsmål om stillingen – kontakt Trond Larsen, mobil 9130 2220 eller Sondre Larsen, mobil 9340 5195. Send en søknad/CV på engelsk til tl@talent-gallery.no