Ledige stillinger

Sibelco står foran en betydelig satsning på nye forretningsområder og ønsker å styrke organisasjonen med en

Senior Prosjektleder

Stillingen vil i første omgang være av en varighet på ca. 2-3 år og ha arbeidssted på selskapets hovedkontor i Sandvika. De søker en erfaren Prosjektleder til å lede prosjektplanleggingen av sitt nye prosessanlegg på Stjernøy.

Anlegget er planlagt å bli bygget i sin helhet som et anlegg i fjell og vil oppfylle alle krav til et bergverk under det grønne skiftet.

Anlegget på Stjernøy i Alta kommune Finnmark produserer industrimineralet nefelinsyenitt til det globale markedet. De viktigste anvendelsesområdene av nefelinsyenitt er fremstilling av glass og keramikk, samt som filler i maling og plast. Produksjonen på Stjernøy startet i 1961 og det er nå behov for et nytt produksjonsanlegg med utvidet kapasitet.

Dette er en krevende og spennende stilling for deg som innehar lang og omfattende erfaring innenfor prosjektplanlegging. Du vil her få muligheten til å gjennomføre en detaljert prosjektplanlegging av vår nye underjordsoperasjon på Stjernøy i Alta – et av våre største og viktigste verk.

Prosjektet vil bli et av de største investeringsprosjektene som har vært foretatt i Sibelco-gruppen på global basis.

Arbeidsoppgaver:

I denne stillingen vil du ha ansvar for:

 • Den detaljerte prosjektplanleggingen av nytt komplett underjords prosessanlegg på Stjernøy
 • Daglig ansvar for prosjektplanleggingen, økonomioppfølging og ledelse av en internasjonal gruppe av prosjektdeltakere
 • Koordinering med driftsorganisasjonen på Stjernøy
 • Sikre at prosjektplanleggingen gjennomføres i henhold til kontraktens bestemmer, Sibelcos krav og rutiner samt gjeldende lover og forskrifter
 • Du har ansvar for å etablere målsetninger for prosjektet og iverksette nødvendige tiltak for å nå disse.
 • Utarbeide/sørge for nødvendige dokumenter både i utviklings- og gjennomføringsfasen
 • Utarbeide nødvendige kontrakter/ forespørsler fra aktuelle leverandører i samarbeid med vår innkjøpsavdeling
 • Kvalitetssikre at alle forhold til offentlige myndigheter blir ivaretatt

Kvalifikasjoner og erfaring:

 • Utdannelse som sivilingeniør innen bygg/anlegg, berg eller prosess.
 • Erfaring fra å lede prosjektplanlegging / store prosjekt i internasjonale organisasjoner – Erfaring fra underjords fjellanlegg vil være en fordel
 • God forretningsmessig forståelse og evne til å holde oversikt og tenke helhetlig
 • Meget god teknisk forståelse
 • Naturlig autoritet, høy integritet, samt resultatorientert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter- både på norsk og engelsk
 • Samarbeidsorientert og løsningsfokusert

Selskapet tilby:

 • En unik mulighet til å lede prosjektplanleggingen av et av de mest spennede prosjektene innenfor norsk mineralindustri
 • En langvarig kontrakt
 • Mulighet til videre ansettelse når prosjektet er vedtatt utbygd
 • Meget gode og konkurransedyktige betingelser
 • Samarbeid med et sterkt faglig team/miljø

Søknad sendes på engelsk til tl@talent-gallery.no 

Hvis du har spørsmål til stillingen vennligst kontakt Trond Larsen, mobil 9130 2220 eller Sondre Larsen, mobil 9340 5195