Ledige stillinger

Multifag er i kraftig ekspansjon innenfor alle fagområder og må styrke elektrosiden med en ekstra prosjektleder.

Arbeidsoppgaver

• Lede prosjekter slik at mål for økonomi, fremdrift, HMS, miljø og kvalitet oppnås.• Planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter i henhold til gjeldende lover og regelverk
• Gjennomføre prosjekter i samsvar med sertifiserte styringssystemer innen kvalitet, HMS og ytre miljø
• Koordinering og oppfølging av kunder, underentreprenører og leverandører
• Bestilling av varer og tjenester til prosjektet og kontrahering av UE
• Byggemøter, driftsmøter etc
• Oppfølging av egne baser og håndverkere og sørge for godt samarbeid og involvering
• Fremdriftsplanlegging (utarbeide og koordinere)
• Bistå kalkulasjon ved behov
• Sørge for effektiv drift av byggeplasser
• Oppfølging av kontrakt- og endringsarbeider
• Sikre at leveransen fullføres ihht kontrakt og innen gitte tidsmessige og økonomiske rammer
• Søke innovative og fremtidsrettede muligheter for prosjektene og bidra til valg av kostnadseffektive løsninger
• Sørge for tillitsskapende kunde- og leverandørforhold
• Bidra til å løse og gjennomføre prosjektene trygt og bærekraftig
• Bemanningsplanlegging
• Få teamet ditt til å fungere maks
• Rapportering og dokumentasjon

Ansvarsområder:

• Overordnet ansvar for HMS, Miljø, KS og rapportering
• Personalansvar i prosjektet
• Økonomiansvar i prosjektet og sluttoppgjør
• Styre prosjekter fra A til Å
• Sikre at leveransen fullføres iht krav i plan- og bygningsloven, andre relevante lover og regelverk og bedriftens styringssystem.
• Ansvar for fremdrift og kvalitet i eget fag
• Ansvar for kunder, underentreprenører og leverandører

Din bakgrunn

• Høyere teknisk utdannelse teknisk fagskole/ingeniør/siv.ing innen elektro
• Ønskelig med 5-10 års operativ erfaring fra prosjektgjennomføring
• Prosjektøkonomisk forståelse

Annet:

• Sertifikat for bil B
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Beherske norsk og engelsk
• Gode datakunnskaper

Deg:

• Gode lederegenskaper og må trives med å lede og motivere andre
• Selvstendig, fleksibel og strukturert
• Kundeorientert
• Samarbeidsvillig
• Ansvarsfull
• Kremmerånd og god forretningsforståelse
• Positiv og nøyaktig person som får det beste ut av våre ansatte
• Åpen, ærlig, samarbeid og eierskap
• Ser løsninger og har høy arbeidskapasitet

For ytterligere opplysninger; kontakt partner Jørn Grundsund i Talent Gallery, mobil 9547 1216 eller send søknad/CV snarest til jg@talent-gallery.no