Ledige stillinger

Til Nor Lines største avdeling søker vi nå ny leder. Vår nåværende leder skal i løpet av 2019 gå av med pensjon. Terminalen omsetter for MNOK 200 og sysselsetter 30 årsverk fordelt på kontor og terminal. I tillegg leier vi daglig inn over 50 sjåfører og betjener hver uke egne, samt 3. parts skip skip over egen kai. Nor Lines Fredrikstad disponerer over 12.000 kvm med lagerplass inkludert ett eget område for 3PL. Nye og moderne lokaler sentralt plassert i Borg Havn.

Nor Lines er således en av regionens største aktører, men vi ønsker ytterligere å styrke vår posisjon, samt utvikle vårt tilbud til markedet i regionen. Vi tror på ytterligere vekst og muligheter gjennom vårt tilbud både på sjø og land.

Vi søker en aktiv og engasjert leder som er både kreativ og utadvendt. Vår leder må ha evne til å bygge langsiktige relasjoner internt så vel som eksternt. Rette kandidat må ha betydelig erfaring fra næringslivet, helst fra transport bransjen.

Vi tilbyr spennende utfordringer i et kreativt miljø

Vi tror stillingen passer for en kandidat med:

 • En tydelig, tillitsvekkende, relasjonsbyggende og klar lederprofil som bidrar til at konsernet klarer å gjennomføre nødvendige endringer.
 • Erfaring fra ledelse i et selskap med geografisk spredning og gjerne innenfor transport, logistikk eller maritim rettede bransjer
 • Tydelig, sterk personlighet, utfordrende, tillitsvekkende, drivende, energisk, relasjonsskapende. Du må være en sterk kommunikator, ha stor gjennomføringskraft, ha gode relasjoner og skape felles målsetninger
 • Høyskoleutdannelse
 • Ledererfaring fra konkurranseutsatt næring
 • Tidligere dokumenterte resultater

 Gjennom rette kandidat ønsker vi å:

 • Gjøre selskapet i stand til å vokse lønnsomt, bygge relasjoner, gjøre nødvendige organisatoriske endringer
 • Være med å utarbeide og realisere strategi for konsernet.
 • Selge Selskapets produkter og tjenester til nye kunder
 • Bygge salg, salgskultur og avdelinger
 • Formidle og skape lønnsomhet i avdelingen
 • Skape motivasjon og arbeidsglede

For ytterligere informasjon; kontakt partner Anne Brock Verdich i Talent Gallery Search+Selection, mobil 4677 2020 m- eller send en søknad og CV snarest til anne@talent-gallery.no