Ledige stillinger

Viken Transportsenter AS er en allsidig transportleverandør, lokalt forankret på Østlandet innen kran, skap, bud og vare, express, ADR, liftdumper, krok, tipp, flatvogn og maskintransport. Vi leverer tjenester til privatpersoner og små og mellomstore bedrifter. Vår hybrid-organisasjon har en vilje til å strekke oss langt, slik at vi effektivt kan løse de daglige og de mer komplekse utfordringer som kan være modne for nytenkning.

Vi imøtekommer marked og nye kunder uten langtekkelige og omfattende endringsprosesser, og sikrer med det våre kunder den leveransen som best dekker deres behov. Viken Transportsenter er iverksettere på det norske transportmarkedet og er en fremoverlent aktør til grønnere alternativ med testing og investering av ny teknologi. Vi jobber kontinuerlig med bærekraftige løsninger som kan være med på å optimalisere og begrense bransjen sitt klimaavtrykk og ikke minst finne samarbeids partnere som har de samme målene. Selskapet ble Miljøfyrtårn-sertifisert i mars 2023.

Skjermbilde 2023 09 06 kl. 07.24.07

Vi søker en

Driftssjef

ANSVARSOMRÅDE: (Hovedområde og lederansvar)

1.     Ansvar for fullt kostnad- og inntektsansvar for avdelingene
2.     Ansvarlig for samlet drift og utvikling av driftsavdelingene
3.     Ansvarlig for utvikling av samlet budsjett av driftsavdelingene og utarbeidelse av aktuelle KPI’er
4.     Fagansvarlig for alle tjenestekonseptene i selskapet inkludert rutinebeskrivelse og innovasjon
5.     Overordnet personalansvar for enheten og direkte personalansvar for avdelingslederne
6.     Ansvarlig for at selskapet har fornøyde kunder med høy gjenkjøpsrate
7.     Ansvarlig for nysalgs i selskapet
8.     Ansvarlig for å initiere kostnadsbesparende- eller effektiviseringstiltak i driftsavdelingene
9.     Ansvarlig for å iverksette internkontrollrutiner, samt kontinuerlig forbedring av disse
10.   Ansvarlig for å utvikle en god bedriftskultur med fornøyde medarbeidere

ARBEIDSOPPGAVER:

1.     Lede og ha ansvaret for alle driftsavdelinger på en aktiv og inspirerende måte
2.     Utarbeide og følge opp årlige budsjetter, driftsresultat og lønnsomhetsanalyser for avdelingene
3.     Utvikle, implementere og følge opp kostnadsdrivere og KPI’er som understøtter de forventede økonomiske resultatene
4.     Ha tett kostnadsoppfølging, optimal utnyttelse av materiell og forsvarlig personalkostnader
5.     Følge opp avdelingslederne slik at de har gode arbeidsplaner og har aktiv bemanningsplanlegging for maksimal utnyttelse av tilgjengelig sjåførtid
6.     Følge opp at avdelingslederne følger opp sykefravær og eventuelle skader i driftsavdelingene
7.     Sørge for at avdelingslederne oppfølging av kjøre- og hviletid for egen avdeling.
8.     Sørge for at alle løyver, kurs og sertifikater er gyldige
9.     Jobbe systematisk med LEAN arbeid i selskapet
10.   Lage jevnlig økonomi- og personalrapporter for driftsavdelingene
11.   Arbeide med innovasjon og utvikling som styrker selskapets lønnsomhet
12.   Utarbeide og implementere taktiske og operative planer for eget ansvarsområde
13.   Utarbeide nødvendige tiltak og tiltaksplaner med tydelige tidsfrister og ansvarlige
14.   Motivere og utvikle medarbeiderne slik at de er fornøyde med arbeidsforholdet og leverer høy kvalitet i arbeidet for selskapene

KOMPETANSEKRAV

Formell kompetanse
·       Minimum 4 år høyere utdanning innen relevant fag som økonomi, logistikk eller tilsvarende
·       Lang relevant erfaring kan erstatte noe av kravet til formell utdanning
·       Kunnskap om økonomi, ledelse og lovverk innenfor fagområdet
·       Behersker norsk og engelsk, godt muntlig og skriftlig

Realkompetanse
·       Bred erfaring og kompetanse innen transport, logistikk og ledelse
·       Kunnskap om markedet – både kunder og konkurrenter
·       Generelt gode IT-kunnskaper med god kjennskap til Excel, kjøretøysystemer og andre relevante systemer
·       Gode norsk- og engelsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.
·       Ønskelig med erfaring fra lignende stillinger eller som kjøreleder/befrakter og/eller med annen relevant erfaring.

Personlige egenskaper
·       Analytisk, systematisk og strukturert
·       Initiativrik og proaktiv
·       Selvstendig med god forretningsforståelse
·       Gode lederegenskaper med høye presentasjons- og kommunikasjonsegenskaper
·       Helhetstenkende og resultatorientert med stor gjennomføringsevne
·       Evne til å skape engasjement og involvering
·       Gode samhandlingsegenskaper og evne til å jobbe i team
·       Endringsvillig

For ytterligere informasjon – kontakt partner Anne Brock Verdich i Talent Gallery – mobil 4677 2020 eller send søknad/CV på denne linken