Ledige stillinger

Vil du gjøre Norge ferskere og sunnere?

Bama Trading sin terminal på Nyland syd har 194 dyktige og engasjerte medarbeidere. Den drives døgnkontinuerlig 6 dager i uken, og er selve navet i den inn/utgående logistikken i Bama. Sammen med de øvrige på trading er oppgaven til terminalen å levere frukt og grønt til riktig tid, sted og mengde 310 dager i året. For å styrke teamet på terminalen søker vi for en etter en driftsleder.

Dette er en sentral rolle i terminaldriften på Nyland syd. Du brenner for effektiv logistikkflyt for BAMA gjennom en god drift av dine team. Som driftsleder vil du ha ansvaret for flere team hvor hvert team består av 15-20 ansatte og ledet av en teamleder. Teamene skal håndtere alt av mottak, vareflyt, registrering, plukk og utekspedering. Du vil ha budsjettansvar og bli målt på de KPIène som er satt. Oppfølging av forbedringstiltak vil også være en viktig del av jobben. Foruten de øvrige driftslederne vil du ha kontakt med driftsstøtte, uttransport og innkjøp i Bama. Vi ser etter deg med stor innsatsvilje og engasjement, og som ønsker å lykkes med det du gjør. Du bør være ansvarsfull, selvstendig, nøyaktige og har stor tallforståelse. Du trives i et uformelt miljø med høyt tempo og høye krav. Gode sosiale egenskaper og en positiv holdning er viktig.

Ansvar og arbeidsoppgaver vil være:

 • Personal og budsjettansvar.
 • Arbeide sammen med og lede opptil 5 team.
 • Lede og utvikle arbeidsprosessene ved terminalen etter Lean prinsippet.
 • Sikre riktig bemanning gjennom aktiv bruk av nøkkeltall og oppfølging av egne ansatte.
 • Deltagelse i terminalenes ledergruppe og beslutningsprosesser.
 • Planlegge ressurser og volum på kort og lengre sikt.
 • Du vil måtte påregne å jobbe turnus som består både av dag, ettermiddag og nattjobbing.

Vi ønsker at vår nye medarbeider har:

 • Bestått videregående skole
 • Høyere utdanning er en fordel, men ikke ett krav.
 • Erfaring med å lede ett større antall mennesker.
 • Har hatt resultatansvar i tidligere jobb.
 • Evner og ønsker å være 30% tilstede ute på terminalen.
 • Drift og logistikkerfaring.
 • System og IT kompetanse

Stillingen vil i rapportere til produksjonssjef.

For ytterligere opplysninger, kontakt partner Anne Brock Verdich i Talent Gallery Search+Selection, mobil 4677 2020 eller send CV/søknad på e-post til anne@talent-gallery.no

 

9e14cb52e61a3185bf1c754bad5d97e3