Ledige stillinger

Distriktssjef Alfaset PostNord AS, avd. Oslo

Vi leverer. PostNord er den ledende leverandøren av kommunikasjons- og logistikkløsninger til, fra og innen Norden. Gjennom vår ekspertise og et sterkt distribusjonsnett utvikler vi morgendagens kommunikasjon, e-handel, distribusjon og logistikk i Norden. Vår virksomhet bygger på verdiene Nærværende, Pålitelig og Bærekraftig.

I Norge er vi 1400 ansatte med 800 selvstendige sjåfører, og omsetter for ca 4 mrd kroner. Vi skal ha bransjens mest motiverte og kompetente medarbeidere. PostNord AS har hovedkontor ved Alfaset i Oslo. Besøk oss på http://www.postnord.no/.

Bli en del av vårt team i Pakke og Stykkgods ved vår avdeling Alfaset

Vi søker ny Distriktssjef til vår avdeling på Alfaset med totalansvar innen drift, bemanning, lokaltransport, HMS m.m.. Driftsavdelingen har over 300 medarbeidere og i tillegg ca. 100 biler fra transportører som står på for å levere service og kvalitet i verdensklasse til våre kunder.

Du blir en del av en avdeling hvor miljøet er preget av åpen kommunikasjon og gode samarbeidsforhold. Avdelingen er operativ og driftsrettet. Hverdagen er hektisk og byr på varierte arbeidsoppgaver. Stillingen er en sentral funksjon som inngår i ledergruppen i Pakke og Stykkgods (Parcel & Groupage) for Region Oslo som består av Alfaset og Langhus.

Du har det som skal til

Du vil oppnå dine resultater ved å jobbe gjennom linjeorganisasjonen. For å lykkes har du gode evner til å motivere og samarbeide med dine kolleger for å nå selskapets mål. Du avdekker potensial gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, samt sørger for etterlevelse av Ledelsessystemet, som er selskapets standard. God økonomisk- og forretningsforståelse og erfaring med budsjett- og resultatansvar er nødvendige forutsetninger for å utføre rollen.

Du setter pris på en aktiv arbeidshverdag og har høy arbeidskapasitet. Du er handlings-og løsningsorientert og tar ansvar, og er i likhet med oss opptatt å levere gode resultater. Du er strukturert og selvstendig i ditt arbeid, og planlegger arbeidshverdagen din godt. Du har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt skriftlig og muntlig.

Nøkkelkompetanse:

• Kjennskap til gjeldende lov- og avtaleverk tilknyttet arbeidstidsordninger mv. innen terminal. • Kjennskap til systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid.
• Kjennskap til oppfølging av organisasjonsarbeid.
• Kjennskap til verktøy for prosessoptimalisering.

• God tallforståelse og analytiske ferdigheter.
• Endringsvilje – villig til å lære noe nytt hele tiden

Kvalifikasjoner:

• Minimum høyskoleutdannet innen logistikk/transport/ledelse
• Relevant tidligere arbeidserfaring kan kompensere utdanningskrav • Gjerne fagbrev/kompetansebevis innen logistikk/transport/lager
• Ledererfaring, gjerne fra transport/logistikkbransjen

Som leder for dine medarbeidere er du tydelig i forventninger og kommunikasjon. Du tar et tydelig og helhetlig eierskap til dine ansvarsområder og bidrar til kontinuerlig forbedring med fokus på medarbeidere, kolleger og kunder.

Du bidrar til stolthet i selskapet og mulighet for medarbeidere ved å delegere og vise tillit. Sammen med dine medarbeidere med deg på spissen, skal dere være modige til å stå for og gjennomføre beslutninger, selv i vanskelige situasjoner.

Inspirasjon og motivasjon blir en naturlig del av deg for å skape et sterkt engasjement blant

medarbeidere og kolleger. Gjennom å lytte, utvikle og gi tilbakemelding, skaper vi en inkluderende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og trivsel.

Vi oppfordrer kvinner til å søke på stillingen.

Vi leverer

Vi har fokus på god opplæring og kontinuerlig utvikling av våre medarbeidere slik at du blir satt i posisjon til å levere gode resultater, for kunder og kolleger.

Vi verdsetter din sikkerhet, har gode rutiner og tett oppfølging av selskapets HMS-standard.

Vårt arbeidsmiljø kjennetegnes ved et stor mangfold av medarbeidere med ulik bakgrunn, alder og erfaring. Hos oss blir du en del av en mangfoldig arbeidsplass som skal bidra til gode resultater for selskapet i fremtiden.

Ønsker du å vite mer om stillingen? Kontakt partner Anne Brock Verdich i Talent Gallery, mobil 4677 2020 eller send en søknad/CV snarest til anne@talent-gallery.no.

Skjermbilde 2020 11 10 kl. 13.53.59