Ledige stillinger

Brings nye strategi mot 2020 handler om å drive mer effektivt for å sikre konkurransedyktige tjenester og priser, og å posisjonere Espeland Transport for videre lønnsom vekst. De søker nå en kandidat som evner å se muligheter, som er operativ og hands-on og som kan fylle rollen som daglig leder og realisere strategien.
Espeland Transport inngår i forretningsområdet bildrift NO som er en tilbyder innenfor storkundekonsept med tilhørende produksjons- og transportløsninger i Norge. Forretningsområdet tilrettelegger for kunderettede drifts- og produksjonsløsninger med transportløsninger på vei. Espeland Transport har 60 ansatte og kontor i Alvdal med First Stop-verksted, dekk-lager og egen vaskehall.
Som daglig leder har du overordnet resultat- og personalansvar for Espeland Transport og skal sikre kontinuerlig forbedring i hele verdikjeden, samt effektive rutiner og prosesser som realisere mål og leveranser. En viktig del av rollen er å drive nødvendige utvikling av digitale løsninger og legge grunnlaget for utnyttelse av ny teknologi. Du rapporterer til styreleder for selskapet og inngår i forretningsområdet ledergruppe. Vi drifter etter prinsippene i Lean, hvilket innebærer at vi alltid har oppmerksomheten rettet mot kontinuerlig forbedring og verdiskapende aktivitetene for kundene.
Vi ser etter en dyktig og drivende leder med gode kommunikasjons- og relasjonsbyggende egenskaper som leverer høy kvalitet sammen med sine medarbeidere. Arbeidet skal bygge opp under våre strategiske føringer; kundeorientert, forenklet og lønnsomt.
Ansvar og oppgaver 
 • Overordnet resultat- og personalansvar for Espeland Transport
 • Videreutvikle og realisere selskapets strategi og forretningsutvikling
 • Identifisere og utnytte kommersielle muligheter for å øke vår konkurransekraft i markedet
 • Sikre engasjement og gode resultater ved tilstedeværelse
 • Arbeide kontinuerlig med kvalitetsforbedring og ressursoptimalisering
 • Etterleve konsernets verdier, lederprinsipper og HMS-policy
Kvalifikasjoner 
 • Høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen økonomi
 • Analytiske ferdigheter
 • Lederfaring fra logistikk- eller transportbransjen vil være en fordel
 • God kommersiell forståelse og erfarenhet
 • Erfaring med forhandlinger, forhandlingsapparater og avtaler
 • Du må snakke norsk, svensk eller dansk og beherske engelsk muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper  
 • Resultatbevisst, målrettet og med høy gjennomføringsevne
 • Trives og motiveres av både operativt og strategisk arbeid
 •  Synlig, engasjerende og med gode kommunikasjonsevner
 •  Høy personlig integritet
 •  Evne til å forstå komplekse problemstillinger
 •  Samarbeidsevne på tvers av store organisasjoner
For spørsmål vedrørende stillingen, ta kontakt med Anne Brock Verdich, mobil 4677 2020 eller send søknad/CV på e-post til anne@talent-gallery.no