Ledige stillinger

Brunvoll Mar-El AS søkjer

Elektroingeniør

Vi søkjer elektroingeniør med kompetanse innan kraftelektronikk og automasjon, med interesse for å utvikle framdrift og manøversystem for det «grøne skiftet» i den maritime sektoren. Brunvoll Mar-El leverer komplette automasjonsløysingar og kraft/batterisystem for hybrid og heilelektrisk propulsjon. Vi ser ein stor etterspørsel etter denne typen system framover.

Hovudoppgåvene er varierte

 • Systemdesign og prosjektering for el-kraft og automasjonssystem for hybrid og elektrisk framdrift og manøvrering
 • Testing og oppstart av nye system
 • Service på eksisterande system

Ønska kvalifikasjonar

 • Master eller Bachelor innan elektrofag, gjerne innan kraftelektronikk
 • Kompetanse innan el-fordelingssystem og automasjon på skip (Power Management System) er en fordel
 • Systematisk og ansvarsbevisst
 • Likar utfordringar og hektiske arbeidsperiodar
 • Du kan kommunisera godt både på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Godt og uformelt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige vilkår og gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Spennande jobb i eit selskap med tydeleg norsk eigarskap med langsiktige ambisjonar om lokal utvikling og produksjon
 • Jobbe med prosjekt world-wide i ein bransje som utviklar seg raskt.

Arbeidsstad er Dalen i Tokke kommune, med noko reising i prosjektsamanheng. Du kan også delvis arbeide frå heimekontor.  Spørsmål kan rettast til rådgjevar Jørn Grundsund i Talent Gallery, mobil 9547 1216 eller send ein søknad/CV til jg@talent-gallery.no snarast.