Ledige stillinger

Bli en del av oss i PostNord

PostNord søker en jurist/advokat/advokatfullmektig til den norske virksomheten som løpende og proaktivt vil støtte forretningen i juridiske spørsmål og bidra til å sikre verdiskapning, kostnadseffektivitet og måloppnåelse i tillegg til å begrense risiko. I tillegg vil du jobbe som Personvernombud i selskapet som skal ivareta våre retningslinjer innen GDPR og personvern.
Stillingen er foreløpig fordelt på 75% som jurist og 25% som personvernombud og skal rapportere til konsernets 2 funksjonsgrupper innen Legal og Data Protection and Information Security. I den norske virksomheten er stillingen underlagt juridisk enhet som ledes av advokat Sonia Seyersted. Enheten har også ansvar for reklamasjonsavdelingen (claims) som består av 9 personer.
Du vil gi kvalifiserte, praktiske og forretningsmessige råd til sentrale beslutningstakere på tvers av selskapet innen forretningsjus og personvern. I tillegg vil du sikre kunnskapsdeling og opplæring innenfor det juridiske- og personvernområdet i virksomheten, samt optimalisere prosesser.
I juristrollen i PostNord vil du jobbe med varierte problemstillinger hovedsakelig knyttet til forretningsjus, transportrett, eiendomsrett, konkurranserett og arbeidsrett mm. Stillingen inngår i konsernets juridiske avdeling, Group Legal Affairs, som består av 17 jurister i Norden, plassert i Stockholm, København og Oslo, og som behandler juridiske tjenester for hele PostNord konsernet og arbeider målbevisst med forretningen i fokus gjennom å gi førsteklasses service innen det juridiske arbeidsområdet.

Du har det som skal til

Vi søker etter deg med noen års erfaring som juridisk rådgiver i en større virksomhet eller som advokat og/eller advokatfullmektig i et advokatfirma. Du har en god forretningsforståelse med evner til å se praktiske løsninger i utfordrende og komplekse saker. Som person er du flink til å raskt skape gode relasjoner og prioritere/håndtere flere parallelle saker på samme tid innenfor korte tidsfrister.

Arbeidsoppgaver, spesielt for juridisk enhet:

 • Rådgivning og arbeid innenfor transportrett, avtalerett, selskapsrett, risiko/compliance, arbeidsrett, fast eiendom, endringsprosesser mm, herunder delta i forhandlinger og eventuelle rettslige prosesser.
 • Sikre gode vurderinger av de juridiske konsekvensene i sentrale beslutningsprosesser. • Utvikle og vedlikeholde prosesser som bidrar til økt kvalitet, kontroll og forenkling.
 • Kurs/opplæring.

Vi ser etter deg som har:

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap.
 • Minimum 3 års erfaring fra advokatfirma og/eller som intern juridisk rådgiver i en større virksomhet.
 • Bred kompetanse innen forretningsjuss og godt oppdatert på norsk lovgivning.
 • Godt kjennskap og praktisk erfaring med arbeid innen GDPR og personvern.
 • Erfaring fra å håndtere et bredt omfang av oppgaver/saker parallelt.
 • Svært gode relasjonelle ferdigheter; erfaring fra å skape solide profesjonelle relasjoner på tvers av ulike fagområder.
 • Evnen til å se det store bildet og samtidig gå ned i detaljene.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne (norsk og engelsk).

Som person er du:

 • Selvgående, uredd og proaktiv.
 • Analytisk og strukturert i måten du jobber på.
 • Forretningsorientert med kommersiell legning.
 • Opptatt av å samarbeide godt med andre; dele kunnskap, erfaring og informasjon. • Ivrig etter å jobbe kommersielt i en spennende nordisk logistikkvirksomhet.

Vi kan tilby:

 • En variert, utfordrende og forretningsnær rolle, der du får benyttet din kompetanse innen mange
  ulike fagområder.
 • Mulighet til å forme din egen stilling og videreutvikle den juridiske funksjonen i Norge • En bransje med høyt tempo og et resultatorientert selskap med ambisiøse mål

For ytterligere opplysninger om stillingen; kontakt partner Anne Brock Verdich i Talent Gallery, mob 4677 2020 eller send en søknad/CV på e-post til anne@talent-gallery.no