INKA Entreprenør

IK Gruppen AS er konsernspissen i IKG konsernet. IK Gruppen skal være et ledende selskap innen investering, utvikling og drift av eiendom. Selskapet leier ut ca. 450 boligenheter og ca. 130.000 m2 næringslokaler i Oslo og omegn. Konsernet har ca. 45 ansatte. INKA Entreprenør er et selskap i IK Gruppen, og utvikler i all hovedsak eiendom for egen portefølje. INKA Entreprenør har i dag 15 ansatte bestående av fagarbeidere, prosjekt- og byggeledelse. Det er stor variasjon i oppdragene, alt fra større utbygginger av bolig- og næringseiendom til rehabilitering av eksisterende bygg. Vi innehar en bred sentral godkjenning og er i dag godkjent lærebedrift innen tømrerfaget. Omsetter i dag for omtrent kr 135 millioner i året.

Ledige stillinger hos INKA Entreprenør: