Emerson Process Management

Emerson Process Management AS er et heleid datterselskap av amerikanske Emerson Inc, som er verdens største leverandør av prosess-automatiseringssystemer, måleinstrumenter og ventiler for Olje & Gass og prosessindustrien.

Firmaet i Norge har store leveranser både til offshore og landbasert industri. Vi regnes i dag med vår over 40 års lange historie og kontorer i Porsgrunn, Stavanger, Bergen, Skui og Oslo som en veletablert samarbeidspartner for norsk industri, med stor ekspertise innen prosessregulerings-, instrumenterings- og måleteknikk.

Vi er en komplett leverandør innen prosessinstrumentering som innebærer måling av; trykk, temperatur, mengde, nivå, vibrasjon samt et bredt spekter innen prosessanalyse av væske og gasser. For roterende maskiner leverer vi et bredt utvalg av utstyr for offline og online overvåking samt progamvare for analyse av disse målingene.
Med våre moderne kontrollsystemer er vi en av de ledende leverandører i det Norske markedet både onshore og offshore. Vår teknologi for tilstandbasert vedlikehold gjør at våre kunder oppnår høyere oppetid og reduserte vedlikeholdskostnader.

Serviceavdelingen tilbyr igangkjøring av alle typer automatiseringsanlegg samt serviceavtaler på installert base og kurs innen alle våre produkt områder.
Vår avdeling for prosjektgjennomføring tar på seg ansvar for totale automatiseringsanlegg samt mindre utvidelser og endringer.

Emerson legger stor vekt på kvalitet i alle ledd, derfor har både prosjektgjennomføring, service & support avdelingene kun sertifiserte ingeniører og prosjektledere i henhold til Emerson interne og internasjonale standarder.

Ledige stillinger hos Emerson Process Management: