Teknisk Sjef – Sibelco Stjernøy

Sibelcos anlegg på Stjernøy i Finnmark er en av verdens største produsenter av mineralet nefelinsyenitt. Produksjonen er basert på dagbruddsdrift og underjord, og et oppredningsverk med tørrprosess for nedknusing, sikting, separering og maling av nefelinsyenitt. Produksjonen i dagbruddet er sesongbasert, mens oppredningsverket har helkontinuerlig drift. Anlegget på Stjernøy har ca 110 ansatte, og ligger i […]

Gruvesjef – Sibelco Stjernøya

Sibelco søker nå en dyktig gruvesjef til sitt moderne anlegg på Stjernøy utenfor Alta. For ytterligere info kontakt Vetle Sørli – mobil 4827 5450

Elektrosjef – Sibelco Stjernøya

Sibelco søker faglig ansvarlig elektrosjef til lavespent- og høyspent installasjonene ved det moderne gruveanlegget på Stjernøya utenfor Alta.