Gruvesjef – Sibelco Stjernøya

Sibelco søker nå en dyktig gruvesjef til sitt moderne anlegg på Stjernøy utenfor Alta. For ytterligere info kontakt Vetle Sørli – mobil 4827 5450

Elektrosjef – Sibelco Stjernøya

Sibelco søker faglig ansvarlig elektrosjef til lavespent- og høyspent installasjonene ved det moderne gruveanlegget på Stjernøya utenfor Alta.

Senior Prosjektleder Sibelco – FERDIG

Sibelco står foran en betydelig satsning på nye forretningsområder og ønsker å styrke organisasjonen med Sr Prosjektleder til nytt stort prosjekt lokalisert i Alta. Stillingens kontoradresse er Sandvika utenfor Oslo.