Talent Gallery behandler personopplysninger konfidensielt

Talent Gallery Search+Selection er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

I forbindelse med innføringen av GDPR i norsk rett, har vi oppdatert vår personvernerklæring.

Vi oppfordrer deg til å gjøre deg godt kjent med denne personvernerklæringen. Vi vil særlig gjøre deg oppmerksom på pkt. 3.1 i erklæringen og din rett til å trekke tilbake tidligere gitt samtykke til å motta kommunikasjon relatert til markedsføring.

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Talent Gallery Search+Selection om våre rekrutterings- og rådgivningstjenester.

Talent Gallery Search+Selection er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du er i kontakt med oss.

Vi oppfordrer deg til å gjøre deg godt kjent med denne personvernerklæringen. Ved å ta i bruk våre tjenester godkjenner du vår behandling av personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen og innen de rammer som følger av gjeldende lovgiving.

1 Behandlingsansvarlig

Talent Gallery Search+Selection er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med våre rådgivningstjenester. Vi benytter oss av PCRecruiter til oppbevaring av personlige opplysninger fra kandidater.

2 Personopplysninger

2.1 Opplysninger du selv gir oss

Talent Gallery Search+Selection behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel når du sender oss en CV eller oppgir opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer på en konfidensiell måte.

3 Vår bruk av personopplysninger

Vi bruker personopplysninger du har oppgitt for å kunne gi deg informasjon om nye jobbmuligheter og for å kunne kommunisere med deg om disse. Vi sender ikke din informasjon til en 3. part uten at dette på forhånd er godkjent av deg.

4 Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger kan utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet.

5 Vår håndtering av personopplysninger

Kun autorisert personell hos Talent Gallery Search+Selection har tilgang til personopplysninger. Tilgangen til personopplysninger er sikret med adgangskontroll og passord. Vi benytter oss av avansert teknologi for å hindre at uvedkommende kommer inn på våre systemer.

Vi har skriftlige rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet for å sikre og dokumentere at vår behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

Dine personopplysninger vil kun bli lagret så lenge vi har saklig behov for dette for å kontakte deg om mulige jobbtilbud.

6 Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg og kan kreve retting og sletting i samsvar med gjeldende lovgivning. Du har også rett til å motta kopi av de personopplysninger vi har om deg på et elektronisk format egnet for dataportabilitet. Denne retten omfatter kun data du selv har gitt oss.

7 Endringer av denne personvernerklæringen

Talent Gallery Search+Selection kan revidere denne personvernerklæringen når behandlingen av personopplysninger endres eller når revisjon er nødvendig på grunn av endringer i gjeldende lovgivning.

8 Henvendelser

Hvis du vil ha mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på post@talent-gallery.no