Ledige stillinger

Con-Form avdeling Oslo – storkunder søker:

TILBUDSLEDER

Ansvarsområder:

 • Ha god markedskunnskap, og sikre gode relasjoner til nye og eksisterende kunder
 • Sikre ordreinngang til selskapet i henhold til planer og budsjetter
 • Bidra til at selskapet fremstår som en dyktig og kunnskapsrik byggfaglig samarbeidspartner, med fokus på solide og langsiktige løsninger og arbeidsmetoder
 • Bidra til å opprettholde og utvikle høy faglig standard for avdelingen
 • Bidra til videreutvikling av Con-Forms produkter
 • Bidra til å opprettholde god moral og etikk i forhold til kolleger og samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver:

 • Drive oppsøkende arbeid mot eksisterende og nye kunder med fokus på å skape gode og langsiktige kunderelasjoner og sikre rett ordreinngang på kort og lang sikt
 • Være en god byggfaglig rådgiver for kundene
 • Vurdere prosjekter ift Con-Form byggesystem med tanke på rett ressursbruk og realistiske kalkyler og tidsplaner
 • Utarbeide og følge opp tilbud, i samarbeid med intern prosjekt- og byggeplassledelse og kalkulasjon
 • Vurdere ulike løsninger på bæresystem
 • Samarbeide med kunder for gjennomgang av bæresystem og valgte løsninger
 • Forberede riktig underlag og gjøre nødvendige avklaringer med kunde før oppstart kalkulasjon
 • Sikre riktige kalkyler
 • Lede kontraktsforhandlinger frem til signert kontrakt, og deretter overlevere prosjektet til prosjektleder
 • Evaluere kundesamarbeidet med tanke på prosjektgjennomføringen, og på basis av dette bidra til kontinuerlig forbedring i Con-Form

Rapporterer til

Regionsjef.

Bakgrunn og utdannelse

 • God praktisk byggfaglig kunnskap og forståelse er avgjørende
 • Erfaring fra byggeplass er ønskelig
 • Byggingeniør-utdannelse er en fordel, men kan oppveies av praktisk erfaring fra byggeplass
 • Beherske, eller ha evne og vilje til å lære seg, elektroniske utviklingsverktøy som Bluebeam, BIM, Tekla o.l. Con-Form er langt fremme på bruk av denne type verktøy, og det er forventet at tilbudsleder også lærer seg og behersker disse.

Personlige egenskaper

 • Sosial og utadvendt, ha lett for å oppnå gode sosiale relasjoner
 • Selvstendig, stå på egne bein i samarbeidet med kundene
 • Samarbeidsorientert, lyttende og løsningsfokusert
 • Målrettet med høy grad av egen motivasjon 

Språk

Beherske norsk muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

 • Faglig sterkt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Spennende stilling med utviklingsmuligheter i et tradisjonsrikt selskap i vekst
 • Lønn og andre betingelser etter avtale

For ytterligere informasjon, kontakt managing partner Sondre Larsen, mobil 9340 5195 eller send søknad og CV snarest til sondre@talent-gallery.no