Ledige stillinger

Hos vår kunde forstår man raskt at “Janteloven” ikke eksisterer. Det finnes ikke “tak” hos vår kunde og kulturen  er enkelt og greit : Vi gir aldri opp!
Vår kunde søker de som tør å satse uansett hva andre sier.
De har i dag fokus på følgende produkter: Moduler og byggmoduler TEK10, containere, lager containere, ombyggingsprosjekter og offshore containere. Siden oppstarten 2007 har veksten vært formidabel og i 2016 hadde gruppen  en omsetning på over 60 millioner kroner. For å styrke bedriftens posisjon i markedet samt å sikre en fortsatt trygg, lønnsom drift, har de bygget nytt hovedlager og verksted på Oppaker og hovedkontor i Lørenskog.

KAM selger TEK10 byggmoduler

for permanent og midlertidig bygg

Arbeidsoppgaver

 • Aktiv deltager i prosjektgruppen for TEK10
 • Prosjektansvar for tilbud som blir gitt.
 • Rapportere til overordnede prosjektleder-ansvaret for modulbygg avdelingen.
 • Overordnet prosjektlederansvar for gjennomføring av alle – oppgraderings- og byggeprosjekter innen
  Bygg og eiendom fra anbud til ferdigstillelse innenfor gitte økonomiske rammer, kvalitet og fremdriftsplaner
 • Kalkulasjon
 • Utarbeide tilbud til kunder
 • Utarbeide kontrakt med kunde
 • Kontrahere underentreprenører
 • Fremdriftsplanlegging
 • Ressursdisponering
 • Oppfølging i byggefasen
 • Overlevering av ferdige bygg, avholde garantibefaringer
 • Økonomisk oppføling og rapportering for prosjektene

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi søker en dreven og selvgående person med relevant erfaring og utdanning som sivilingeniør/ingeniør og ellers allsidig erfaring
innen fagområdet bygg og anlegg. Søker må ha god kjennskap til aktuelle lover og forskrifter, (TEK10, Arbeidsmiljøloven,
Byggherreforskriften, Byggesaksforskriften etc). Du bør også ha erfaring med planlegging/prosjektstyring/konsulentstyring,
offentlige anskaffelser og kontraktsrett/kontrakts-standarder.

 • Det er ønskelig at du har relevant høyere utdanning, gjerne innen tekniske fag, samt erfaring med prosjektledelse og salg/markedsføring. Erfaring med ledelse av konsulentvirksomhet er en fordel.
 • Videre ønsker vi at du har relevant kjennskap til markedet og et nettverk blant beslutningstakere og nøkkelpersoner i virksomhetene. Nettverk i offentlig virksomhet, gjerne mot finansieringskilder for prosjekter, og kjennskap til og nettverk i bygg- og anleggsbransjen er en fordel.
 • Du er markeds- og kundeorientert, helhetstenkende og strategisk. Du er engasjert og energisk, ser muligheter og finner løsninger.
 • I tillegg til å ha lederegenskaper er du relasjonsorientert og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner internt og eksternt.
 • Vi ønsker en tillitsskapende leder som er opptatt av kvalitet, resultat og service til kundene.
 • Du har god muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Vil DU være med en en annerledes reise? Da er det bare å søke!.  Ønsker du ytterligere informasjon – kontakt rådgiver Anne Verdich i Talent Gallery – telefon 4677 2020 eller send søknad/CV snarest til anne@talent-gallery.no