Ledige stillinger

ØNSKER DU EN FREMTIDIG KARRIERE SOM PROSJEKTSJEF?

Vi søker etter en aktiv og kommersielt orientert person som har ambisjoner om å utvikle seg til prosjektsjef innenfor utvikling og gjennomføring av boligprosjekter.

Prosjektsjefene i Selvaag Bolig har ansvaret for tildelte prosjekter med en omsetning fra noen hundre millioner til noen milliarder. Som fremtidig prosjektsjef vil du få muligheten til å arbeide sammen med en av våre mest erfarne prosjektsjefer eller rapportere direkte til porteføljedirektør. Du vil, som en del av et utviklingsprogram, få jobbe selvstendig i roller som prosjekteringsleder i utvikling av boligprosjekter og/ eller som prosjektleder for oppfølging av prosjekter i gjennomføringsfasen. Det stilles høye krav til å kunne kommunisere med og koordinere interne ressurser, rådgivere, entreprenører og offentlige myndigheter.

Ansvar og hovedoppgaver som prosjektsjef:

 • Etablere prosjektorganisasjon med interne og eksterne ressurser.
 • Kontrahering av rådgivere og entreprenører.
 • Utvikling av større boligprosjekter i samarbeid med arkitekt og salg-/ markedsavdeling.
 • Gjennomføring og overlevering av boligprosjekter.
 • Resultatansvar for økonomi, kvalitet, fremdrift og SHA i alle prosjektets faser.
 • Kommunikasjon og oppfølging mot offentlige myndigheter.

Utdanning og arbeidserfaring

 • Sivilingeniør.
 • Erfaring fra prosjektledelse eller prosjekteringsledelse.

Det er ønskelig med 5-10 års erfaring med hovedvekt fra byggeplass.

Personlige egenskaper

 • Ønske og vilje til å fokusere på kvalitet og SHA.
 • «Kremmerånd» og god markedsforståelse.
 • Evne til å ta gode strategiske valg i prosjektets ulike faser.
 • Systematisk og analytisk tilnærming til optimaliseringsprosesser.
 • Godt blikk for planløsninger og effektive produksjonsmetoder.
 • Evne til å imøtekomme tidsfrister og ta gode beslutninger under press.
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig.
 • God lagspiller.

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser med god bonusordning.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Godt arbeidsmiljø, også på tvers av fagområder.
 • Korte og effektive beslutningsveier.

For ytterligere informasjon – kontakt rådgiver Anne Brock Verdich i Talent Gallery, mobil 4677 2020 eller send CV/Søknad snarest til anne@talent-gallery.no