Tronrud Mjøsbygg

Tronrud MJØSBYGG har siden starten utviklet seg til å bli en av Mjøsdistriktets største lokalentreprenører.
Tronrud MJØSBYGG ble etablert i 1992 under navnet MjøsBygg AS. I 2015 ble Oppland Entreprenør fusjonert inn i selskapet som holder til i egne lokaler i Hovemovegen 33 på i Lillehammer.

Selskapet har for tiden ca. 90 ansatte og en forventet årsomsetning på om lag 240 mill. kr. Virksomheten har sin hovedaktivitet innen næringsbygg/offentlige bygg og boligutbygging.
Selskapet har stor egenproduksjon med høyt kompetente ansatte innenfor betong- og tømrerarbeid.