Herøya Industripark

Herøya Industripark (HIP) i Porsgrunn er en av Nordens ledende arenaer for industriell produksjon, pilotering, etablering og utvikling. Her er betydelig kompetanse og mer enn 80 års erfaring samlet på ett sted. Industriparken eies av Hydro, består av 90 bedrifter med i alt 2.500 ansatte.

Vertskapsorganisasjonen Herøya Industripark AS er et Hydro-eid selskap, som har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av parken. Flere områder står foran omfattende oppgradering, og selskapet ønsker derfor å styrke driftsorganisasjonen HIP Drift.