Bokbinderiet Johnsen

Bokbinderiet Johnsen AS er en betydelig aktør i grafisk bransje. Selskapet produserer først og fremst innbundne bøker og annet grafisk arbeide
og betjener i hovedsak det norske markedet, som utgjør ca. 90% av omsetningen.
Den årlige omsetningen er ca. 30 millioner NOK og det er 25 ansatte. Firmaet har en god og velordnet økonomi.
Bedriften holder til på Kjørbekk Industriområdet i Skien. De disponerer moderne og effektivt produksjonsutstyr noe som gjør dem til en konkurransedyktig aktør i et krevende marked.