Betonmast HRL

Betonmast HRL er en betydelig lokal entreprenør i Grenland. Omsetning for 2014 er på ca 250 MNOK, og selskapet har om lag 90 medarbeidere.
Betonmast er et solid entreprenørselskap i sterk vekst. Omsetning for 2014 endte på over 3 MRD NOK. Konsernet har rundt 900 medarbeidere i 16 selskaper lokalisert i store deler av Sør-Norge samt i Sverige.